גם לי יש חלק בהצלחת המפגן

התרומה מוכרת לצרכי מס.
ניתן להעביר לחשבון 10463
סניף 362, בנק אוצר החייל

או דרך PayBox
מעבר לעמוד התמיכה >

משפחת לקריף
יובל 054-7373373